Bering Board - Solidt bestyrelsesarbejde

Solidt bestyrelsesarbejde sker i en værdiskabende og tillidsfuld relation mellem ejere, bestyrelse og direktion.

Som bestyrelsesmedlem eller -formand medvirker jeg til at dygtige virksomheder udvikles til et nyt niveau for konkurrencekraft og lønsomhed.

Min baggrund er en stærk erhvervserfaring med internationale aktiviteter, hvor jeg har udviklet effektive organisationer i alle dele af værdikæden. Mit ledelsesfokus er på organisk vækst og sammenhænge mellem hverdags indsatser og virksomhedens langsigtede resultatskabelse.

Med udgangspunkt i markedsforhold og afsætning bidrager jeg i dag til et målrettet og udviklende samarbejde i en række virksomheder.


Kurt Bering Sørensen
Solidt bestyrelsesarbejde