Bering Board - Solidt bestyrelsesarbejde

Solidt bestyrelsesarbejde sker i en værdiskabende og tillidsfuld relation mellem ejere, bestyrelse og daglig ledelse.

Som bestyrelsesmedlem eller -formand medvirker jeg til at dygtige familieejede virksomheder udvikles til et nyt niveau for konkurrencekraft og lønsomhed.

Et godt samarbejde i bestyrelsen både med den daglige ledelse og selskabets ejere er fundamentet for drift og fremtidig udvikling af virksomheden.

Min baggrund er en bred ledelses- / erhvervserfaring med internationale aktiviteter, hvor jeg har udviklet effektive organisationer i alle dele af værdikæden. Mit bestyrelsesfokus er på organisk vækst og sammenhænge mellem hverdags indsatser og virksomhedens langsigtede resultatskabelse.

Med udgangspunkt i markedsforhold og afsætning bidrager jeg i dag til et målrettet og udviklende bestyrelsesindsats i en række virksomheder.


Kurt Bering Sørensen
Solidt bestyrelsesarbejde